Mijn Fieqes

Privacy

Bij aanmelding voor een opleiding of workshop vragen wij jou om een aantal persoonlijke gegevens. Wat doen wij hiermee en hoe waarborgen wij jouw privacy? Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Hieronder hebben we op een rijtje gezet:

1. Welke gegevens we van jou verwerken

2. Waarom we dat doen

3. Hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, en

4. Op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door FIEQES.

 

Jouw gegevens
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor zaken die verband houden met de opleiding of workshop waarvoor je je hebt opgegeven, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen als dat nodig is, voor het verzenden van facturen en om een certificaat te maken bij het afronden van de opleiding. Je gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. 

FIEQES zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens.  Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd. We bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Wie kunnen er bij jouw gegevens?
De toegang tot jouw gegevens is beperkt tot de mensen die ermee moeten werken. Dit zijn de medewerkers van ons secretariaat, de financiële afdeling en de trainers van jouw groep. Met externe partijen die zorgen voor het onderhoud en beheer van onze servers en databases, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten waarin de afspraken over hoe wij en zij omgaan met privacy zijn vastgelegd.

 

Derden
We verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

 

Waarom verwerken we je gegevens?

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan FIEQES haar diensten niet aan je leveren. je kunt je dan niet aanmelden voor een workshop of opleiding, en wij kunnen gaan factuur voor je aanmaken. Of als je ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden.

Je persoonsgegevens kunnen we gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

En zonder je gegevens is de informatie op onze website voor jou (niet goed) beschikbaar of worden bepaalde functies van die website onbruikbaar.

 

Gegevens van onze websitebezoekers

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina (via het contactformulier) zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, of een telefoonnummer. 

Surf- en klikgedrag
Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres.

We kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

 

Cookies 
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen. Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Afhankelijk van je browser instellingen worden tijdelijke cookies kort na je bezoek verwijderd. Met behulp van cookies kunnen we bijvoorbeeld onze informatie en advertenties op webpagina’s van anderen laten afbeelden, zodat die pagina’s beter aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren of interesses.

 

Geen cookies
Jouw webbrowser zal automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van FIEQES, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn.

 

Cookies van derden, die zijn aangesloten bij de branchevereniging Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB) zullen vanaf september 2011, ongeacht jouw instellingen, niet automatisch op je harde schijf worden geplaatst. Bij iedere advertentie van deze derden zal een informatie icoontje zichtbaar zijn. Door op dit icoontje te klikken, kom je op de website van http://www.youronlinechoices.eu/nl/. Op die website kun je je inschrijven in het ‘volg-me-niet’  register.

 

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?
Je hebt recht op inzage van zijn je persoonsgegevens. In de Mijn FIEQES kun je zelf je gegevens inzien en beheren. 

In verband de fiscale bewaarplicht zijn wij eraan gehouden bepaalde gegevens, zoals je naam, adres en woonplaats, gedurende een periode van zeven jaar te bewaren. Wij kunnen die gegevens pas verwijderen als deze termijn verstreken is.

Bezwaar maken
Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing activiteiten, als het verzenden van onze nieuwsbrief. Dat kan zelfs, wanneer je  in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor dat gebruik.